نام و نام خانوادگی: احمد سلحشور
سمت: رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تغذیه طیور
سوابق اجرائی: مدیر عامل هلدینگ اقتصادی گهر