جزوات آموزشی و کتاب ها
 كتاب تغذيه اسكات براي طيور(٢٠١٧)
SCOTT'S NUTRITION OF THE CHICKEN, 4TH EDITION by S. Leeson (Author), J.D. Summers (Author) • Publisher ‏ : ‎ University Books; 4th edition   • Hardcover ‏ : ‎ 608 pages
SCOTT'S NUTRITION OF THE CHICKEN, 4TH EDITION ghotouri .pdf - 43710.5 KB
۱۴۰۱/۱۲/۲ :تاريخ

 کتاب اصول تغذیه طیور(2022)
Poultry Nutrition – 2021 by Vincenzo Tufarelli (Author) •Publisher ‏ : ‎ Mdpi AG (January 6, 2021) •Hardcover ‏ : ‎ 754 page
Poultry Nutrition by Vincenzo Tufarelli-ghoutori.pdf - 58104.8 KB
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ :تاريخ

 کتاب بازار خوراک دام ایران 2022
کتاب بازار خوراک دام، طیور و آبزیان ایران یک گزارش جامع دوره ای است که وضعیت صنعت و بازار خوراک ایران، پیش بینی روندهای آتی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی و معرفی پتانسیل های صادراتی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بررسی و تحلیل می نماید و هر سال به زبان انگلیسی و مطابق استانداردهای بین المللی در حوزه وسیعی در سطح جهانی منتشر و توزیع می گردد.
FM2022.pdf - 7367.63 KB
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ :تاريخ