اطلاعات تماس
 آدرس دفترمرکزی:
بلوار آزادی، آزادی 44 ،پلاک 1/30
بلوار آموزگار- آموزگار 6- پلاک 1/30 
تلفن : 05136080975- 05136066476 - 05136054843
 

Email: feedfactories@yahoo.com
Website:  www.feedfactories.com
Instagram: feedfactories
Telegramfeedfactories
Aparat: www.aparat.com/feedfactories

ارتباط با ما
نام و نام خانوادگي:
ايميل شما:
شماره تماس:
عنوان:
توضيحات