نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی

تقویم برگزاری نمایشگاه های داخلی دام و طیور و صنایع وابسته (سال 1402 شمسی)

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

بیست و  دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته ایران پلکس، تهران 1402 (Iran Plex)

ا تا 4 مردادماه 1402

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

2

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام و طیور آبزیان تبریز

13 تا 16 تیرماه 1402

تبریز-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

3

بیست و یکمین نمایشگاه ‌بین‌المللی ‌صنعت ‌دام، طیور‌، آبزیان، ‌ دامپزشکی‌ و فرآورده های لبنی صادراتی اصفهان

11 تا 14 آبان ماه 1402

اصفهان-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

4

هجدهمین نمایشگاه ‌بین‌المللی‌دام، طیور ، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد

5 تا 8 دی ماه  1402

مشهد-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد