نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی

تقویم برگزاری نمایشگاه های داخلی دام و طیور و صنایع وابسته (سال 1402 شمسی)

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته ایران پلکس، تهران ۱۴۰۱ (Iran Plex)

۱۲ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

2

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و داروهای پزشکی تبریز

 

14 تا 17 تیرماه 1401

تبریز-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

3

نمایشگاه ‌بین‌المللی ‌صنعت ‌دام، طیور‌، آبزیان ‌ودامپزشکی‌اصفهان

1 تا 4 شهریور ماه 1401

اصفهان-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

4

نمایشگاه ‌بین‌المللی‌دام، طیووآبزیان مشهد

 5 تا 8 بهمن ماه  1401

 مشهد-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

5

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی دام و طیور آبزیان

27تا 30 یهمن ماه 1401

اهواز-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز

6

نمایشگاه کشاورزی و دام و طیور

5تا 8 اسفند ماه1401

اهواز-  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز

7

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (Iran green)

7 تا 10 اردیبهشت

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

8

پنجمین نمایشگاههای توانمندی صادراتی جمهوری اسلامی ایران(Iran expo 2023)

17 تا 20 اردیبهشت

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

9

سی امین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

26 تا 29 خرداد

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

10

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

1 تا 4 تیر

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

11

هفتمین نمایشگاه بین المللی  شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته

13 تا 16 آبان

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران