درباره ما
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان خراسان در شهریور 1381 تاسیس و با عضویت 17 کارخانه خوراک دام آغاز بکار نمود . در حال حاضر دارای 62عضو فعال با ظرفیت تولید کنسانتره به مقدار ۴۰۰۰۰۰۰ تن در سال می باشد و کارخانجات عضو ،توانایی تولید انواع مختلف خوراک دام ،طیور و آبزیان در اشکال متنوع را دارا می باشند .
 
فعالیتهای اتحادیه :
اهم فعالیتهای اتحادیه در دو بخش بازرگانی و خدمات فنی خلاصه می شود که شرکت با تشکیل دو کمیته بازرگانی وکمیته فنی به شرح زیر تلاش خود را در ارائه خدمات به اعضاء دنبال می نماید.
 
الف : خدمات بازرگانی :
عمده ترین هدف کمیته بازرگانی تهیه و تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تحت پوشش می باشد که در این راستا شرکت توانسته است با تشکیل کمیته بازرگانی گامهای مثبتی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز اعضاء از داخل ویا خارج از کشور بردارد. بدیهی است توسعه اینگونه اقدامات که در دستور کار کمیته بازرگانی قرارداد می تواند تا حد زیادی از افزایش قیمت نهاده ها توسط واسطه ها جلوگیری نموده و موجب تثبیت نسبی قیمتها گردد.
از دیگر فعالیتهای بخش بازرگانی ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با بخش های دولتی و تشکل های غیر دولتی می باشد که این موضوع علاوه بر ایجاد ارتباط متقابل اعضاء با این بخش ها ،باعث تسریع در حل مسائل و مشکلات در راستای بهبود تولید می گردد.
 
ب : خدمات فنی :
 
مهمترین فعالیتهای بخش خدمات فنی شامل اصلاح خط تولید – بهبود کیفیت تولید – افزایش بهره وری – توسعه و تجهیز کارخانجات با بهره گیری از تکنولوژی نوین – برنامه ریزی جهت بازدید از نمایشگاههای داخل و خارج از کشور به منظور آشنایی اعضاء با دستاوردها و فن آوریهای جدید فراوری خوراک دام و طیور – بهره گیری از متخصصین علوم تغذیه دامی جهت ارتقاء کیفیت کنسانتره تولیدی کارخانجات خوراک دام تحت پوشش می باشد.
 
علاوه براین اتحادیه ضمن برقراری ارتباط با اساتید دانشگاه ومتخصصین علوم دامی ،بخشی از فعالیتهای خود را به تحقیقات و آموزش اختصاص داده است که عمده این فعالیتها عبارتند از :
• ارزشیابی کیفیت تولید – شناسایی و استفاده از منابع جدید – ارزیابی عملکرد تولیدات در واحدهای مصرف کننده
• ترجمه مقالات فنی و علمی و تخصصی – تهیه بولتن های آموزشی و ترویجی
• ارتباط نزدیک با کارشناسان مدیریت امور دام استان و استفاده از آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی دانشگاه
 
اهداف مهم اتحادیه:
 
• تلاش در جهت تامین نهاده های مورد نیاز اعضاء
• کمک به اعضاء جهت تجهیز و خرید ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز و ارتقاء کیفیت تولید
• آموزش اعضاء تحت پوشش و ارتقاء سطح علمی مدیران فنی کارخانجات
• تلاش در جهت حل مشکلات صنفی اعضاء
 
اتحادیه در راستای تامین خوراک دام مورد نیاز تعاونیها و دامداران عزیز با تولید کنسانتره در قالب فرمولهای پیشنهادی در خدمت صتعت دامپروری استان میباشد.