دوره‌های آموزشی
 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین راهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط مزرعه با حضور جناب آقای دکتر یواخین کلین مشاور مزارع پرورش گاو شیری در کشورهای حوزه یورو وراهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط کارخانجات خوراک دام باحضور جناب آقای دکتر ملک خواهی دکتری تغذیه دام در تاریخ 96/1/31 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
۱۳۹۶/۲/۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید
بهدام رشد .pdf - 1034.55 KB
۱۳۹۵/۱۲/۳ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید.
۱۳۹۵/۱۲/۱ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اقلام مورد استفاده در تولیدخوراک دام و طیور و روشهای عمل آوری خوراک با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و تفکر سیستمی در صنعت خوراک دام و طیور باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/7 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های هتل آبان مشهد برگزار گردید.
4_5785257704318566562.pdf - 2028.1 KB
۱۳۹۵/۱۱/۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اصول بازاریابی- دکتر مظهری ، عوامل موثر بر کیفیت خوراک پلت - دکتر وکیلی، نقش مایکوتکسین ها در تغذیه گاوهای شیری- دکتر وثوقی در تاریخ 95/10/23 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید...
dam.ppt - 1837 KB
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان نقش افزودنی های خوراکی در تغذیه گاوهای شیری با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/9/25 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of feed additives for Nazarabad 95.ppt - 3176 KB
۱۳۹۵/۹/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آخرین دستاوردها در حوزه ویتامینها و مواد معدنی با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/5/28 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of Dr Yazdi 1395.ppt - 2176.5 KB
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آشنایی با ضوابط و مقررات جدید مالیاتی با حضور جناب آقای مهندس سرفراز کارشناس ارشد مالیات در تاریخ 95/5/7 با حضور مدیران مالی و مدیران بازرگانی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

  گارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان اصول جیره نویسی پیشرفته با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی استادیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 95/2/30 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
اصول جیره نویسی پیشرفته.pptx - 1840.44 KB
۱۳۹۵/۳/۱۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز دوشنبه مورخه 10/12/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان اهمیت و نقش توکسین بایندرها در خوراک دام با حضور آقای مهندس شیاسی از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید. همچنین در این کلاس آموزشی نمایندگانی از سازمان تعاون روستایی و سازمان چهاد کشاورزی حضور داشتند.
۱۳۹۴/۱/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه مورخه 16/7/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان یافته های نوین در تغذیه دام با حضور آقای دکتر اژدری فرد از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید.
۱۳۹۳/۹/۲ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی با موضوع تکنولوژی تولید خوراک دام با حضور آقای مهندس تکمیلی کارشناس ارشد دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در مرکز آموزش علی جهاد کشاورزی
اهمیت و کاربرد.ppt - 1103 KB
۱۳۹۳/۱/۲۵ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید خوراک سالم با حضور آقای دکتر کرمانشاهی عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات در مورخ 92/2/23 در محل تعاونی کارخانجات برگزار گردید.
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی نقش بافرها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی با حضور آقای دکتر ناصریان عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تاریخ 92/12/13 در محل تعاونی کارخانجات برگزار گردید.
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان و شرکت رشدطیور زواره با عنوان اهمیت نقش پروتئین در تغذیه گاوهای شیری با حضور دکتر حمید امانلو استاد تمام دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه
۱۳۹۲/۱۱/۳ :تاريخ