نخستین جلسه مشترک کارگروه تحقیق و توسعه با کارخانجات عضو تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی در محل کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد برگزار گردید.
نخستین جلسه مشترک کارگروه تحقیق و توسعه با کارخانجات عضو تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی در محل کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد در روز سه شنبه مورخ 7/11/93 از ساعت 9:30 صبح با حضور مسئولین پرسنل و کارشناسان کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد، اعضاء کارگروه تحقیق و توسعه ، نماینده بخش تغذیه معاونت بهبود تولیدات دامی استان و همچنین میهمانان محترم از شرکت شهاب گستر برگزار گردید.
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶