نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته (VIV)
تاريخ: ۱۳۹۲/۷/۱