انعقاد تفاهم نامه برگزاری اولین رویداد استارتاپی « نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان» کشور بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی

تفاهم نامه برگزاری اولین رویداد استارتاپی «نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان» کشور در روز شنبه مورخه 1401/08/14در حضور جناب آقای دکتر مختار مهاجر رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی امضاء و مبادله شد . این تفاهم نامه به منظور سازمان دهی و برنامه ریزی جهت برگزاری اولین رویداد استارتاپی نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور  منعقد گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر حقایقی رییس مرکز رشد و فناوری کشاورزی و صنایع غذایی خراسان رضوی به نمایندگی از مرکز ، و جناب آقای دکتر کافی مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان استان خراسان رضوی به نمایندگی اتحادیه، به امضاء تفاهم نامه پرداختند .

تاريخ: ۱۴۰۱/۸/۱۶