برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با همکاری شرکت مشاورین پارسا با عنوان نقش اوره آهسته رهش در تغذیه دام در تاریخ  98/9/14با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن سالن همایش های هتل میثاق مشهد برگزار گردید. در این سمینار که یا حضور جناب آقای دکتر جهانی مقدم متخصص تغذیه دام  از ساعت 9/30 الی14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور  با تاکید بر نقش اوره آهسته ره در بهبود کیفیت خوراک تولیدی کارخانجات مطالبی بیان گردید
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۹