اخبـــار
  برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان اصول جیره نویسی پیشرفته با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی استادیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 95/2/30 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.

۱۳۹۵/۳/۱ :تاريخ

  برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه مورخه 16/7/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان یافته های نوین در تغذیه دام با حضور آقای دکتر اژدری فرد از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید.

۱۳۹۳/۷/۲۰ :تاريخ

  برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی نقش بافرها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی با حضور آقای دکتر ناصریان عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تاریخ 92/12/13 در محل تعاونی کارخانجات برگزار گردید.

۱۳۹۲/۱۲/۲۰ :تاريخ

  برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان و شرکت رشدطیور زواره با عنوان اهمیت نقش پروتئین در تغذیه گاوهای شیری با حضور دکتر حمید امانلو استاد تمام دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در تاریخ 9/10/92 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان ...

۱۳۹۲/۱۰/۱۸ :تاريخ

  کارگاه آموزشی تکنولوژی خوراک دام در تاریخ 92/4/15 در محل مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان برگزار گردید
-

۱۳۹۲/۴/۱۸ :تاريخ


جهت مشاهده جدیدترین اخبار صنعت کشاورزی و دامپروری اینجا را کلیک کنیدجهت اطلاع از آخرین قیمت نهاده های دامی اینجا را کلیک کنیدجهت اطلاع ازمیانگین قیمت های روزانه نهاده های دامی بخش بازرگانی اتحادیه کارخانجات اینجا را کلیک کنید