تاریخچه اتحادیه
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان در شهریور ماه 1381 تاسیس و باعضویت 17کارخانه خوراک دام آغازبه کارنمود.این تعاونی در سال 1395 با همکاری سازمان محترم تعاون روستایی کشور به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی ارتقاء یافت.درحال حاضردارای 62 عضو فعال باظرفیت تولید کنسانتره به مقدار 2/500/000 تن درسال می باشد وکارخانجات عضو ، توانایی تولید انواع مختلف خوراک دام ، طیورو آبزیان دراشکال متنوع را دارا می باشند.

 

فعالیتهای اتحادیه
اهم فعالیتهای اتحادیه در دو بخش بازرگانی و خدمات فنی خلاصه می شود که شرکت با تشکیل دو کمیته بازرگانی وکمیته فنی به شرح زیر تلاش خود را در ارائه خدمات به اعضاء دنبال می نماید ...

خدمات بازرگانی
عمده ترین هدف کمیته بازرگانی تهیه و تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تحت پوشش می باشد که در این راستا شرکت توانسته است با تصویب کمیته بازرگانی گامهای مثبتی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز اعضاء از داخل ویا خارج از کشور بردارد ...

خدمات فنی
مهمترین فعالیتهای بخش خدمات فنی شامل اصلاح خط تولید – بهبود کیفیت تولید – افزایش بهره وری – توسعه و تجهیز کارخانجات با بهره گیری از تکنولوژی نوین – برنامه ریزی جهت بازدید از نمایشگاههای داخل و خارج از کشور به منظور آشنایی اعضاء با دستاوردها و فن آوریهای جدید فراوری خوراک دام و طیور – بهره گیری از متخصصین علوم تغذیه دامی جهت ارتقاء کیفیت کنسانتره تولیدی کارخانجات خوراک دام تحت پوشش می باشد ...

آخرین اخبار
  برگزاری جلسه «کمیته فنی اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی» با ترکیب جدید اعضا در سال 1401
جلسه «کمیته فنی اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی» با ترکیب جدید اعضادر سال 1401 در روز یکشنبه مورخ 1401/08/15با حضور آقایان دکتر رضا ولی زاده رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر عباسعلی ناصریان استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر علیرضا حسابی دانشیار بخش علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ، دکتر فریدون کافی م
۱۴۰۱/۸/۱۶ :تاريخ

  انعقاد تفاهم نامه برگزاری اولین رویداد استارتاپی « نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان» کشور بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی
تفاهم نامه برگزاری اولین رویداد استارتاپی «نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان» کشور در روز شنبه مورخه 1401/08/14در حضور جناب آقای دکتر مختار مهاجر رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی امضاء و مبادله شد . این تفاهم نامه به منظور سازمان دهی و برنامه ریزی جهت برگزاری اولین رویداد استارتاپی نوآوری در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور منعقد گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر حقای
۱۴۰۱/۸/۱۶ :تاريخ

تبلیغات

پیام