انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ، مرکز رشد و فناوری کشاورزی و صنایع غذایی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی
سه شنبه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۱، جلسه تفاهم نامه سه جانبه بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ، مرکز رشد و فناوری کشاورزی و صنایع غذایی و اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر نجفی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان رضوی،  آقای دکتر حقایقی رییس مرکز رشد و فناوری کشاورزی و صنایع غذایی ، و آقای دکتر کافی مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان به همراه آقایان دکتر نوروزی و دکتر حسابی از بخش تحقیقات علوم دامی حضور داشتند.  در این جلسه مقرر شد با محوریت مرکز تحقیقات و مرکز رشد و با حمایت مالی اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان، برای برگزاری اولین رویداد استارتاپی صنعت خوراک دام کشور برنامه ریزی شود. 
 
تاريخ: ۱۴۰۱/۶/۱۰