نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران 97 هفدهمین دوره
نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران 97 هفدهمین دوره
 

 http://www.rokhdadnama.com/images/fair/pic/59003848.jpg
تاريخ: ۱۳۹۷/۶/۱۳